TAITEESTA

Se millaisen merkityksen asioille annamme, riippuu siitä, kuinka niitä tarkastelemme. Todellisuuden hahmottaminen edellyttää ajan, paikan ja tapahtuman kokonaisvaltaista tarkastelua ja ymmärtämistä. Tutun maailman pirstoutuminen herättää vahvoja epäilyjä ja muuttaa käsityksemme ympäristöstämme muokaten minäkuvaamme.


Lähi-idässä viettämäni kymmenen vuotta muokkasi erityisesti omaa maailmankuvaani.

Jouduin miettimään hyväksyntää ja anteeksiantoa, ihmisten erilaisuutta rodun, kulttuurin

ja  uskonnon sanelemana.


Nykyisyyden ymmärtäminen ja tulevaisuuden ennakointi edellyttävät kykyä kommunikoida menneisyyden kanssa. Olen teoksissani pohtinut visuaalisuuden ja assosiaatioiden merkitystä ja voidaanko mielikuvilla ehkäistä muistin katoavuutta.

Kuvallisuus on harvoin vain puhtaasti kuvallisuutta. Teoksia myös kuunnellaan ja luetaan erilaisten symbolien kautta. Käsittelen teoksissani harhakuvitelmia ja ihmisyyden olennaisia kysymyksiä. Rakennan teoksiini mielentiloja ja muistoja poissaolevasta. Käsittelen symboliikan ja metaforien avulla dramatiikkaa, muistiheijastuksia ja uhan läsnäoloa.


Muistot ovat hauraita ja herkkiä, mutta samalla myös voimakkaita tuntemuksia siitä, mitä menneisyydestä muistamme, nykyisyydestä ajattelemme ja tulevaisuudesta kuvittelemme.


– Muisti, ehkäpä se on vain selviytymistämme palveleva funktio.

ETUSIVU   BIOGRAFIA    TAITEESTA    GALLERIA    AJANKOHTAISTA    CV    LINKIT     KONTAKTI

HOME     BIOGRAPHY     ABOUT ART     GALLERY     CURRENT     CV     LINKS    CONTACT